TEC 磁致伸缩位移传感器项目

发布时间:2019-09-04来源:浙江大学

成果简介:  

    磁致伸缩直线位移传感器——是基于磁致伸缩原理的新一代直线位移传感器,它能在极其恶劣的环境下为用户提供实时、可靠、精确、连续的直线位移信号,可应用于各种具有直线运动轨迹机械装置的行程(或位置)检测。  

主要创新成果:  

    1.环境适应性好。  

    2.实时可靠的绝对位置测量。  

    3.丰富多样的电气接口类型。  

    4.易拆易用的机械安装方式。  

    5.友好高效率的人机交互界面。  

    6.全面智能的安全措施。